Danh sách lớp HTĐ 2-2009:

Trần Nguyên Doãn

Cty Tư vấn KTCN Đà Nẵng

Nguyễn Văn Đại

Công ty TVXD Điện Miền trung CPEC – EVNCPC

Chuyên viên

Nguyễn Văn Hà TV XD Điên 3
Lê Thị Thanh Hải

Công Ty Điện lực Đà Nẵng

Phạm Tấn Hải

Công ty TVXD Điện Miền trung CPEC – EVNCPC

Trưởng phòng Kỹ thuật

Võ Văn Hiệu

Trường CĐKT-KT Đông Du

Nguyễn Hoà

Sở Công thương Đà Nẵng

Nguyễn Văn Hoà

CTy Tư vấn XD điện 4

Bùi Đỗ Quốc  Huy

Điện lực Hải Châu – Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

Giám đốc Điện lực

Lưu Đức Lợi

Công ty Điện lực Quảng Nam

Trưởng phòng tổ chức

Dương Quang  Minh

Công ty Điện lực Quảng Nam

Phó trưởng phòng Kế Hoạch

Hồ Đại Nghĩa

Sở Công thương Phú Yên

Trần Ngọc Nhật

Trường Cao Đẳng nghề Nha Trang

Lê Thị Kim Nhung

Trường Cao Đẳng Điện lực Hội an

Phan Thị Quỳnh Như
Nguyễn Văn Nông

Trường Cao Đẳng nghề Đà Nẵng

Huỳnh Tấn Phát

CTy Tư vấn XD APAVE

Trần Đình Phúc

Ban QLDA điện nông thôn miền Trung

Trưởng phòng Thuỷ Điện

Phạm Văn Phương

Tổng công ty Điện lực miền Trung

Chuyên viên Ban kỹ thuật

Hồ Minh Sơn

Công ty TVXD Điện Miền trung CPEC – EVNCPC

Phan Công Tám

Ban QLDA Điện nông thôn Miền Trung – Tổng Công ty Điện lực Miền Trung

Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

Lê Văn Thí Trường

Cao Đẳng nghề Quy Nhơn

Phạm Đức Thu

Ban QLĐT Tổng Cty Điện lực Miền trung- EVN CPC

Bùi Quang Toản

Trường Trung cấp nghề Cơ giới Quảng Ngãi

Trần Thị Thùy Trang

Trường Trung cấp nghề Thừa Thiên Huế

Nguyễn Trung

Cty Công nghệ thiết bị hàn Đà Nẵng

Võ Như Quốc Tuấn

Công ty Điện Cao thế Miền Trung EVN-CPC

Phạm Văn Tường

Trường Cao Đẳng nghề Quy Nhơn

Phan Thành Việt

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT QUẢNG NAM

GIÁO VIÊN

Phạm Ngọc Ý

Công ty Thí nghiệm Điện Miền Trung

Nhân viên