Danh sách lớp CH KTĐ K34 QUẢNG NGÃI:

Nguyễn Khánh Châu Ngô Hữu Chiến Lương Thị Diễm Đoan
Nguyễn Bá Dũng Đinh Văn Dương  Đặng Xuân Duy
Võ Hoàng Hải Nguyễn Hoàng Hải Bùi Thanh Hải
Trần Phước Hiền Đỗ Thanh Hùng Trương Quang Huy
Hoàng Đăng Khoa Lương Tuấn Kiệt Nguyễn Văn Kiều
Trịnh Lam Nguyễn Láng Nguyễn Văn Lộc
Huỳnh Trọng  Nguyễn Trần Khương Non Trần Ngọc Phú
Phạm Đình Phước Bùi Thanh Phương Lê Công Quang
Đặng Phú Quất Nguyễn Văn Sáng Nguyễn Hoài Tân
Trương Thanh Trường Nguyễn Phúc Tín Trần Kim Tấn
Phạm Thành Trung Võ Thành Tín Phạm Mai Tùng
Nguyễn Anh Tuấn Bùi Đình Tỉnh Trương Ngọc Trọng
Võ Văn Toản Phan Anh Tuấn Nguyễn Hữu Thọ
Nguyễn Đức Lê Văn Nguyễn Ngọc Minh