Danh sách lớp 90ĐMN:

Nguyễn Hoàng Anh

Ban QLCT Sông Hinh

Hoàng Trọng Chung

Xí Nghiệp Xây Dựng Nha Trang

Nguyễn Đức Dũng
PX Lưới Điện
Công ty Điện Lực Khánh Hoà
Võ Thanh Dũng
Tr. CNhánh Vạn Ninh
Công ty Điện Lực Khánh Hoà
Trần Quang Đẩu

Học Viện Hải Quân Nha Trang

Phan Chí Định
Đội Thí Nghiệm
Công ty Điện Lực Khánh Hoà
Cao Thành Đức
P. Giám Đốc
Công ty Điện Lực Khánh Hoà
Nguyễn Thanh Hải

Cty Tư Vấn X.Dựng Điện 4

Đỗ Trọng Hiếu

Trường Không Quân Nha Trang

Nguyễn Thanh Hoàng
CNhánh Cam Ranh
Công ty Điện Lực Khánh Hoà
Nguyễn Mạnh Hùng

Xí Nghiệp Đông Lạnh F17 Nha Trang

Nguyễn Việt Hưng

Trường Không Quân Nha Trang

Huỳnh Khánh Nguyễn Văn Khuê

Trường Không Quân Nha Trang

Nguyễn Thị Bích Lan

Công Ty Tư Vấn XD Điện 4

Võ Tá Lịch

XN XL Cấp Thoát Nước 202 NT

Nguyễn Văn Lộc

Trường Không Quân Nha Trang

Lê Huỳnh Lý

Viện Vacxin Nha Trang

Phạm Duy Mẫn
Phó P. Kế Hoạch
Công ty Điện Lực Khánh Hoà
Huỳnh Văn Mạnh Văn Công Minh
Tr. Phòng tổ chức
Cty Tư Vấn X.Dựng Điện 4
Phạm Minh Sơn
Phó Giám Đốc
Cty Tư Vấn X.Dựng Điện 4
Trương Tam

Sở Công Nghiệp K.Hòa

Võ Đình Thắng
Nguyễn Bá Thiện Lê Ngọc Thịnh Nguyễn Trung Thực

Học Viện Hải Quân Nha Trang

Lê Hoàng Thương Nguyễn Quang Tiến
Đội Xây Lắp Điện
Công ty Điện Lực Khánh Hoà
Phạm Ngọc Toàn

Nhà Máy Bia Vinagen

Nguyễn Thị Thu Trang

TP Hồ Chí Minh

Lê Minh Triển
P.Xưởng lưới điện
Công ty Điện Lực Khánh Hoà
Nguyễn Việt Trung

XN May Xuất Khẩu Khánh Hoà

Nguyễn Hồng Việt Đỗ Kiếm Vương

Công Ty Du Lịch Nha Trang