Danh sách lớp 29DQN:

Trương Quang Huy Phan Văn Đông Đặng Đức Đạt
Nguyễn Văn Can Lương Hữu Dũng Nguyễn Bá Dũng
Lương Ngọc Duy Trần Văn Hào Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trí Hiếu Đặng Văn Khanh Hoàng Đăng Khoa
Nguyễn Duy Kiên Phạm Văn Lâm Lê Quang Lộc
Phạm Luật Phạm Tấn Lý Đặng Vũ Hoài Nam
Nguyễn Văn Nguyên Huỳnh Cao Nhân Đoàn Quang Nhơn
Nguyễn Duy Phương Nguyễn Trung Sơ Trần Thanh Sang
Phạm Thông Thái Huỳnh Tấn Thành Lê Văn Thạch
Võ Tấn Thạch Bùi Tá Thiện Nguyễn Ngọc Th?nh
Nguyễn Phi Toàn Nguyễn Quốc Toàn Trương Thanh Trường
Bùi Thanh Trung Nguyễn Thanh Vân Trần Văn Vũ
Nguyễn Văn Kiều