Danh sách lớp 28DNT:

Võ An Phan Quang Bằng Phạm Văn Cánh
Ngô Đình Duẩn Trần Đào Thiện Dũng Nguyễn Nam Giang
Nguyễn Thanh Hà Đoàn Văn Hạ
Phó Giám đốc Chi nhánh
Công ty CP TVXD Điện 3 – Chi nhánh miền Trung
Nguyễn Đình Hải
La Minh Hoàng Nguyễn Hơn Huỳnh Đăng Huân
Trần Văn Hùng Hoàng Văn Hưng Cao Thái Huy
Tạ Quang Khánh
Trưởng TBA110kV Cam Ranh
Công ty CP Công ty Điện Lực Khánh Hoà
Hoàng Hữu Khánh Nguyễn Hoài Linh
Đặng Văn Lự Trần Quốc Luyến Dương Xuân Minh
Nguyễn Thanh Nam Trần Kế Năng Nguyễn Quảng Nguyên
Nhân viên
Cty CP Công ty Điện Lực Khánh Hoà
Trần Thanh Nhã Tiêu Trúc Phương Bùi Duy Quang

Công ty CP Điện Lực Khánh Hòa

Trần Trọng Quý Nguyễn Văn Quyền Lê Minh Sơn
Vu Huy Sơn Trương Thị Ngọc Tâm Nguyễn Minh Tâm
Nguyễn Văn Thắng Ngô Công Thành

Khách sạn Lodge – Nha Trang

Khổng Hy Thiêm
Triệu Đức Thịnh Nguyễn Trường Thọ Trần Xuân Toàn
Nguyễn Thị Huyền Trang Trương Thành Trung Ngô Quyết Trung
Võ Đỗ Trường Cao Đình Tuấn Nguyễn Quốc Việt
Dương Trần Tấn Vinh Trần Tuấn Vĩnh Hồ Thanh Xuân