Danh sách lớp 27DLD:

Phan Phương Anh Nguyễn Hương Anh Hoàng Mai Anh
Võ Tuấn Anh Nguyễn Đào Nam Anh Đinh Xuân Biên
Hồ Văn Bình Đoàn Đức Bình Nguyễn Thanh Bình
Đoàn Cạnh

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

Nguyễn Đình Chánh Phan Văn Tâm Chơn
Lê Thanh Cương Huỳnh Thế Cường Trần Văn Đại
Trần Xuân Điền Trần Văn Đoàn Nguyễn Duân
Lê Văn Đức Lê Văn Được Bùi Trọng Duy
Phạm Hoàng Hà Phan Nguyễn Đình Hải Cáp Hải
Đỗ Văn Hải Hoàng Thanh Hải Hoàng Vũ Hải
Hồ Đắc Hải Lê Đình Hải Nguyễn Minh Hải
Nguyễn Trần Diệu Hạnh Trần Hồ Hiếu
Nhân viên
Trạm biến áp 110KV Phú Bài
Trương Hữu Hiếu

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

Trần Ngọc Hiệu Trần Thái Hoàng Nguyễn Anh Hoàng
Nguyễn Văn Huấn Hà Văn Hùng
Nhân viên
Trạm biến áp 110KV Huế 2
Nguyễn Văn Hùng
Nhân viên
Trạm biến áp 110kV Văn Xá
Hồ Duy Khang Đoàn Quốc Khánh Võ Minh Khương
Đỗ Thị Hồng Khuyên Nguyễn Hà Lâm Đặng Mạnh Linh
Nhân viên
Trạm biến áp 110KV Phú Bài
Hồ Long Nguyễn Hữu Lục Hoàng Trọng Luỹ
Hồ Đắc Minh Lương Khổng Minh Nguyễn Anh Minh
Tống Viết Hoài Nam Nguyễn Hữu Nghi Trần Đắc Nghĩa
Tôn Thất Nhân Nguyễn Xuân Phổ Nguyễn Hoài Phong
Hoàng Phương Phạm Hồng Quảng Hồ Hữu Quốc
Nhân viên
Trạm biến áp 110KV Huế 2
Phạm Đức Quý Kim Văn Quỳnh Nguyễn Thanh Sơn
Trực chính
Trạm biến áp 220kV Huế
Lê Trường Sơn Nguyễn Thanh Sơn Đặng Thái Sơn
Huỳnh Thái Sơn Nguyễn Đức Sơn Phạm Thư Thái
Hồ XuânThắng Đỗ TrầnThanh Nguyễn NgọcThiên
Trần VănThịnh Trần XuânThường Nguyễn DuyTiên
Nguyễn Văn Tiền Đinh Quang Tĩnh Trần Minh Trí
Nguyễn Văn Trí Thân Nguyên Triều Lê Quang Trọng
Phạm Hồng Trường Nguyễn Đình Tuân Trần Anh Tuấn
Nguyễn MinhTuấn
Nhân viên
Trạm biến áp 110KV Phú Bài
Phan MậuTuấn
Nhân viên
Trạm biến áp 110KV Phú Bài
Trần MinhTuấn
Đoàn Quốc Tuấn Dương Thanh Tuấn Nguyễn Văn Ty
Bùi Nguyễn Hữu Hoàng Việt

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

Nguyễn Văn Vịnh
Trực chính
Trạm biến áp 220kV Huế
Trương Bảo Vũ
Đoàn Quốc Vũ Hồ Đình Vũ Lương Duy Hoằng
Giám đốc
Điện lực Tuyên Minh – Quảng Bình
Trần Xuân Mãnh

Ban QLTĐ – Tổng công ty Điện lực Miền Trung

Nguyễn Minh

Công ty TNHH 1TV Điện lực Đà Nẵng