Danh sách lớp 26DQN:

Nguyễn Xuân Đôn Bùi Quốc Đoan Phạm Viết Định
Võ Tấn Định Nguyễn Văn Đức Trần Văn Đức
Trần Minh Anh Mai Thanh Bình Trần Công Bửu
Phan Văn Cẩn Trần Văn Chấn Hồ Xuân Dân
Lê Chí Dũng Trương Thanh Hải
Kỹ thuật viên
Điện lực TP Quảng Ngãi
Cao Văn Hùng
Tạ Minh Hoàng
Kỹ thuật viên Chi nhánh
Chi nhánh điện cao thế Quảng Ngãi
Nguyễn Công Huy Nguyễn Đắc Huyên
Phan Viết Kháng Bùi Minh Kỳ Nguyễn Hoàng Lâm
Trịnh Trần Lâm Đinh Văn Lai Trương Ngọc Long
Trần Thanh Long Lê Công Nhân Nguyễn Ngọc Nhật
Nguyễn Phúc Phát Trần Văn Quang Nguyễn Thái Sơn
Lê Thanh Tâm Phạm Duy Tình Trương Văn Thêm
Phạm Ngọc Thanh Lê Mỹ Tùng Nguyễn Đức Tiến
Hoàng Đình Tuấn Tạ Công Tuấn Trương Anh Tuấn
Từ Quốc Việt Hoàng Thế Vũ Nguyễn Anh Vũ
Kỹ thuật viên
Điện lực TP Quảng Ngãi
Nguyễn Thế Vũ