Danh sách lớp 26DNT:

Hoàng Anh Nguyễn Thị Kiều Anh Lê Hoàng ánh
Nguyễn Thanh Bình Võ Thái Bình Nguyễn Văn Chiến
Nguyễn Hoàng Dân Ngô Tấn Đạt Võ Thành Đô
Bùi Tiến Dũng Nguyễn Tiến Dũng Trần Nam Giang
Võ Triết Giang Trịnh Thế Hành Đào Hữu Hoà
Huỳnh Tuấn Hoà Phan Thị Vũ Hoà Trình Công Hoàn
Phan Thanh Hoàng Võ Minh Hùng Trần Duy Hưng
Huỳnh Thái Huy Lê Quốc Huy Nguyễn Hồng Huy
Phan Trần Anh Khoa Đoàn Văn Kiêm Nguyễn Duy Liêm
Lương Đức Nam Nguyễn Thành Nhật Lê Quang Phú
Phan Minh Phúc Lê Đình Phùng Lê Đình Quân
Tôn Duy Quang Bùi Hữu Sơn Nguyễn Viết Thanh Sơn
Phạm Ngọc Sơn Võ Nguyễn Minh Tâm Châu Lê Tân
Trần Văn Tăng Võ Đình Thạch
Phó Trưởng Truyền tải điện Khánh Hòa
Công ty Truyền tải điện 3
Trần Quốc Thắng
Nguyễn Phi Thanh Trần Xuân Thành Đoàn Thế Thiện
Nguyễn Cảnh Thương Phạm Thị Thuỳ
Nhân viên
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 4
Đỗ Xuân Trịnh
Hà Chí Trung Nguyễn Thanh Tùng Hoàng Quốc Việt
Nguyễn Lê Anh Vũ