Danh sách lớp 25DQT:

Văn ẩm Trần Tú Anh
Trực Chính
TBA 110kV Đông Hà
Trần Lương Anh
Nguyễn Công Ánh Lê Văn Ánh
Nhân viên vận hành trạm BA
Tram BA 100kV Đông Hà-CN Điện cao thế quảng trị-XN Điện cao thế miền trung
Trần Phương Bắc
Đỗ Phi Bằng Nguyễn Thanh Bình Lê Văn Bỉnh
Nguyễn Ngọc Chánh Nguyễn Đức Cường Trương Tuấn Cường
Trần Hữu Định Trương Hữu Đông Cao Quốc Dũng
Võ ánh Duy Nguyễn Văn Hải Nguyễn Tuấn Hải
Nguyễn Hải Nguyễn Viết Hàn Nguyễn Đức Hoá
Trần Công Hoá Trương Văn Hoà Lê Thị Huê
Bùi Thế Hùng Hoàng Quốc Hùng Nguyễn Mạnh Hùng
Trưởng phòng hành chính
Truyền tải điện Quảng Trị – Công ty Truyền tải điện 2
Bùi Duy Hưng Phạm Ngọc Hưng Hoàng Ngọc Ký
Nguyễn Thế Lâm Trương Thị Thuỳ Lan Võ Văn Lộc
Trần Đức Long Nguyễn Minh Lư Nguyễn Sỹ Lực
Nguyễn Hữu Lương Nguyễn Đỗ Mười Nguyễn Giang Nam
Võ Thành Nam Hồ Xuân Nam Hoàng Văn Năm
Hồ Trung Nghĩa Nguyễn Trọng Nghĩa Nguyễn Đức Nhân
Nguyễn Đăng Nhơn Lê Ngọc Ninh Nguyễn Đăng Phong
Nguyễn Như Phương
Tổ trưởng
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
Trần Thanh Phương Nguyễn Văn Quẩn
Giáo viên
Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp Ngô Tuân
Nguyễn Văn Quảng Hoàng Đức Quế Trịnh Minh Quyết
Trần Văn Quyết Hoàng Công Song Nguyễn Hữu Sỹ
Nguyễn Từ Thành Nguyễn Đình Thành Võ Minh Thành
Nguyễn Văn Thiện Hồ Thị Kim Thoa Nguyễn Đăng Thông
Trưởng truyền tải điện
Truyền tải điện Quảng Trị-Công ty truyền tải điện 2
Nguyễn Đình Tiềm
Đội trưởng Đội truyền tải điện Đông Hà
Truyền tải điện Quảng Trị-Công ty truyền tải điện 2
Văn Ngọc Tiến
Chuyên viên
Phòng KTAT-BHLĐ Công ty Điện Lực Quảng Trị
Lê Quang Tiến
Nhân viên
Trạm biến áp 110kV Phong Điền
Huỳnh Đình Toàn
Trực Chính
CNĐ CAO THẾ QUẢNG TRỊ
Trần Thiện Trung Phạm Nguyên Trường
Văn Ngọc Tuấn Phan Xuân Tuấn Nguyễn Đình Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn Võ Thanh Tuấn Đỗ Văn Tường
Lê Văn Tuý Hoàng Văn Tuyển
Tổ trưởng sx
Điện lực Quảng Trị
Nguyễn Thị Tuyết
Nguyễn Ngọc Uý
Nhân viên phòng kỹ thuật
Công ty cổ phần gổ MDF geruco Quảng trị
Võ Anh Việt Nguyễn Lê Văn Vinh
Nguyễn Quang Yển