Danh sách lớp 25DPY:

Trần Ngọc Ba Nguyễn Hữu Bi Nguyễn Ngọc Chấn
Đặng Quốc Chính Võ Duy Chuyên Nguyễn Văn Cừ
Nguyễn Văn Dân Phan Lê Doãn Phan Thanh Giảng
Nguyễn Văn Hận Nguyễn Thanh Hà Đặng Kim Hoài
Lưu Minh Hoàng Dương Tuấn Khanh Trần Đông Khánh
Đặng Duy Khiêm Trương Minh Khôi Ngô Vĩnh Lập
Phạm Bửu Lộc Nguyễn Nguyên Thành Nam Đặng Bùi Số
Lê Trường Sơn Ngô Tiến Thành Phan Đồng Thiết
Lương Văn Thìn Nguyễn Văn Thông Đỗ Như Thông
Nguyễn Văn Thịnh Lê Sĩ Thuý Trần Quốc Tiến
Nguyễn Văn Tiến Lê Minh Toàn Nguyễn Thanh Toàn
Trần Nguyên Trí Trương Minh Trị Nguyễn Quốc Trung
Trần Văn Tuân Lê VănTú Nguyễn Văn Viết
Trần Nho Quốc Việt Đặng Như Ý
Trạm BA 110kV Tuy An
CN Điện Cao thế Phú Yên
Huỳnh Thi Đua
Nguyễn Văn Tuấn