Danh sách lớp 22DH:

Trương Công Bình Phan Thanh Cảnh Nguyễn Văn Chiến
Trần Văn Chín Lê Công Chung Hồng Trọng Cường
Mai Công Danh Nguyễn Đăng Đoán La Anh Dũng
Nguyễn Bảo Dũng Nguyễn Chánh Dũng Nguyễn Hà Dũng
Trương Văn Hạ Nguyễn Hồ Hải Phan Xuân Hoá
Nguyễn Thuận Hoá Nguyễn Huy Hoàng Đoàn Huy Hoàng
Lê Hoàng Nguyễn Đức Hoàng Lê Quý Lạc Hồng
Trương Văn Hùng Mai Văn Hùng
Cán bộ kỹ thuật
Truyền tải điện Quảng Trị – Công ty truyền tải điện 2
Đinh Công Hùng
Huỳnh Hữu Hùng Hồ Thế Hùng Nguyễn Văn Hùng
Trần Phước Hùng Nguyễn Văn Thái Hưng Đặng Bá Hưng
Trần Duy Hưng Nguyễn Thị Hương Lê Công Hữu
Trần Quốc Huy Dương Đức Hoài Khánh Trần Đình Khiên
Hoàng Trọng Thiên Khôi Mai Văn Lật Lê Văn Long
Nguyễn Xuân Long Huỳnh Văn Lực Trần Văn Mão
Hà Ngọc Minh
Nhân viên
Trạm biến áp 110KV Huế 2
Trương Văn Minh Trần Ngọc Mỹ
Lê Xuân Nam Nguyễn Thế Nam Nguyễn Xuân Nam
Nguyễn Văn Nhã Trần Thiện Nhân Huỳnh Đình Nhành
Nguyễn Khoa Đăng Nhật Cao Thị Hồng Nhung Nguyễn Trọng Phú
Nguyễn Văn Phú Lê Quang Phú Nguyễn Văn Phúc
Mai Thế Phước Nguyễn Quang Nguyễn Duy Quang
Lê Văn Quý Phạm Thái Quý Trần Đức Quyền
Hoàng Văn Tâm Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Ngọc Tâm
Nguyễn Hữu Thái Trương Minh Thắng Trương Thế Thắng
Lý Minh Thanh Nguyễn Trần Thành Nguyễn Thanh Thành
Hồ Lê Hoàng Thiện
NV Vận Hành
TBA Tịnh Phong Quãng Ngãi
Đào Hữu Thuận Bùi Nguyễn Hữu Thương Thương
Cán bộ
Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế
Lê Viết Tiến Nguyễn Văn Tiến Nguyễn Quý Tín
Huỳnh Tín Trần Thanh Toán Ngô Viết Toàn
Nguyễn Khánh Toàn Võ Khắc Toản Trần Đức Trí
Nguyễn Đình Trung Phạm Văn Trường Võ Thanh Tuấn
Phan Bá Tuấn Nguyễn Anh Tuấn
NV Vận Hành
TBA Tịnh Phong Quãng Ngãi
Nguyễn Văn Tường
Nguyễn Hữu Tuyên Trần Thị Thanh Vân Hồ Đình Văn
Nguyễn Thái Việt Dương Vương