Danh sách lớp 22D:

Nguyễn Thành Bắc Nguyễn Nho Châu Lê Tự Chiến
Tổ trưởng Tổ Quản lý lưới
Điện Lực Điện Bàn – Công ty Điện Lực Quảng Nam
Nguyễn Chín Lê Cư
Tổ phó
CNĐ Duy Xuyên
Nguyễn Thanh Cường
Trần Anh Dũng Đinh Công Hải Trần Phan Thanh Hải
Hoàng Minh Hiền Hoàng Văn Hiển Trần Xuân Hòa
Nguyễn Đình Hùng Nguyễn Anh Hùng Hồ Thị Kim Huyền
Cán bộ
Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng
Lê Quốc Khánh Nguyễn Văn Khoa Mã Phước Lai
Lê Văn Lâm

Chi nhánh điện Quảng Ninh

Nguyễn Văn Lâm Võ Đức Lâm
Lê Xuân Linh Nguyễn Xuân Lịnh Nguyễn Văn Lộc
Trần Viết Lộc Huỳnh Long Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Thế Lực
Cán bộ
Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN
Đỗ Văn Minh Lê Vũ Minh
Trần Duy Minh Phan Đông Nguyễn Huỳnh Văn Phụng
Trần Văn Phương Hà Minh Quân Nguyễn Đặng Anh Quân
Đồng Hữu Quyền Bùi Thúc Quyền Đào Sanh
Nguyễn Mai Sơn Huỳnh Thị Thanh Thắng Nguyễn Đại Thắng
Phạm Văn Thành Trần Phước Thành Tôn Thất Thiệp
Nguyễn Văn Thôi Nguyễn Đức Thuận

Cty cổ phần Sông Đà11

Lê Trí
Ngô Minh Tuấn

Cty cổ phần Sông Đà11

Nguyễn Ngọc Tuấn Huỳnh Ngọc Tùng
Lê Minh Vũ