Danh sách lớp 21DNT:

Trần Vũ Anh Nguyễn Thành Ân Vũ Văn Bình
Đậu Đăng Chiến Đỗ Văn Chuyền Nguyễn Đình Cường
Đỗ Di Dân Trần Kim Doanh Trần Khánh Định
Phạm Văn Hải Dương Danh Hiền
Nhân viên trực trạm
Trạm biến áp 500 KV Pleiku
Phạm Trung Hiền
Trần Đăng Hiền Hồ Thế Hoà Nguyễn Thái Hoà
Huỳnh Thế Hoài Nguyễn Công Hoàng Nguyễn Văn Hồng
Thái Văn Hồng Doãn Thanh Hùng Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hưng Nguyễn Ngọc Hướng Nguyễn Anh Huy
Võ Duy Khánh
Trưởng Truyền Tải Điện
Truyền Tải Điện Đắk Lắk-Công ty Truyền Tải Điện 3
Nguyễn Đăng Khoa Huỳnh Đăng Khương
Nguyễn Đăng Linh Trần Xuân Lợi Đặng Xuân Long
Nguyễn Đình Long Trần Phi Long Đỗ Tấn Lực
Mai Ngọc Lương Nguyễn Trọng Nam Trần Quảng Ngãi
Phó Phòng kỹ thuật đường dây
Công ty Truyền tải điện 3
Huỳnh Văn Nguyên Nguyễn Văn Phẩm Vũ Văn Phiến
Lê Đức Phú Phạm Đình Sang Lê Minh Sơn
Trương Kim Sơn Trần Xuân Sơn Lê Thanh Tâm
Phan Viết Tạo Phạm Hồng Thái Nguyễn Anh Thắng
Hoàng Kim Thanh Nguyễn Văn Thành Huỳnh Kim Thiện
Điểm Phùng Thới Bùi Xuân Thông Trần Nguyên Thử
Đặng Xuân Thuỷ Huỳnh Thanh Trúc Nguyễn Duy Trung
Phan Ngọc Tú
Nhân viên vận hành
TBA Dung Quất Quãng Ngãi
Huỳnh Anh Tuấn Phạm Hồng Tuấn
Nhân viên vận hành
TBA Tịnh Phong Quãng Ngãi
Nguyễn Văn Tuyên
Nhân viên vận hành
TBA Dung Quất Quãng Ngãi
Nguyễn Kỳ Viễn Nguyễn Quốc Việt
Nhân viên vận hành
TBA Dung Quất Quãng Ngãi
Nguyễn Ngọc Vĩnh Nguyễn Đức Vương