Danh sách lớp 21DKT:

Phạm Công An Trần Viết Ấn Lê Thế Anh
Trần Quốc Bang
TT kinh doanh
Chi nhánh điện Vĩnh Linh
Lê Văn Bình
Cán bộ an toàn
Chi nhánh điện khu vực 3
Nguyễn Bình Chiến
Triệu Văn Cừ Đỗ Lê Thành Dĩnh Nguyễn Công Định
Cán bộ an toàn
Chi nhánh điện khu vực 3
Nguyễn Viết Dũng
TT kinh doanh
Chi nhánh điện vĩnh linh
Trần Quý Giao
Đ ĐV phòng điều độ
Công ty Điện Lực Quảng Trị
Trần Dũng Hà
Nguyễn Thanh Hải
Đ ĐV phòng điều độ
Công ty Điện Lực Quảng Trị
Lê Tấn Hanh Huỳnh Ngọc Hiền
Lê Công Hiền Nguyễn Hiển Lê Thanh Hoá
Lê Quang Hoà Lê Thị Hoán Đỗ Duy Hồng
Nguyễn An Huấn
Giáo viên
Võ Như Hùng Trần Duy Hưng
Nguyễn Đức Huy Trương Công Huy Trần Bá Khải
Đỗ Trung Kiên Đỗ Thanh Long
Kiểm tra viên
CNĐ khu vực 1_ĐLĐà Nẵng
Nguyễn Xuân Long
Hà Như Mẫn Nguyễn Văn Minh
Kiểm tra viên
CNĐ khu vực 1_ĐLĐà Nẵng
Hứa Chí Nam
Nguyễn Từ Nam La Quang Năm Cao Chí Nguyên
Bùi Thanh Phong Phan Ngọc Phú Võ Thanh Phụng
Đỗ Thị Thuý Phương Đỗ Thế Quang Lê Văn Quang
Nguyễn Ngọc Sang Vũ Xuân Sinh Nguyễn Minh Sơn
Hà Văn Thanh Nguyễn Ngọc Thành Nguyễn Việt Thành
Lưu Văn Thược Phạm Minh Tình Cao Xuân Toàn
Trương Phước Toàn Nguyễn Văn Tư Dương Anh Tuấn
Huỳnh Quang Tuấn
Trưởng phòng
Phòng Vật tư Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
Nguyễn Như Tuấn
Kĩ Thuật Viên
Đội thí Nghiệm Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
Phạm Minh Tuấn
Trần Ngọc Tuấn
Trưởng phòng Vật tư-XNK
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
Trần Quốc Tuấn
Nhân viên vận hành
TBA Tịnh Phong Quãng Ngãi
Thái Tuệ
Đỗ Tương Nguyễn Xuân Tương
Chi nhánh trưởng
Chi nhánh điện Đắk Hà
Nguyễn Quốc Việt
Nhân viên vận hành
TBA Tịnh Phong Quãng Ngãi
Hoàng Văn Vinh Lâm Nguyên Vũ Nguyễn Kim Vui
Nguyễn Đình Xuân Nguyễn Duy Xuân