Danh sách lớp 20D2:

Huỳnh Bá Chiến Ngô Tân  Cương Nguyễn Văn Độ
Võ Như Đức
Chuyên viên Phòng KT-AT
Thủy điện Ialy
Mai Phước Đức Trịnh Văn Hải
Nhân viên
Trạm biến áp 500 KV Pleiku
Nguyễn Thanh Hiến Trần Đức Hiển
Phó Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A
Nguyễn Phước Hòa
Phan Văn Luận Trần Đình Lý Trần Anh Minh
Hồ Thanh Nghĩ Hà Văn Ngọc Phạm Sĩ Phú
 Đinh Hữu Phúc Phan Hữu Quả Lê Bá Quốc
Lê Đình Quy Hồ Anh Tú Lê Anh Tuấn
Nguyễn Công Vinh Nguyễn Văn Vững