Danh sách lớp 19DNT:

Nguyễn Tuấn Anh Ngô Huy Bình Đặng Thái Bửu
Phạm Kim Châu Nguyễn Thượng Chí Võ Khắc Chương
Lê Tự Hoàng Cường Tống Nguyên Đán Phan Văn Đức
Vũ Quang Dương Nguyễn Đức A Nguyễn Đức B
Nguyễn Văn Được Vũ Hoàng Giang Cao Nguyên Giáp
Nguyễn Hải Hà Lê Thanh Hà Phạm Hải
Nguyễn Tuấn Hải Lê Minh Hải Nguyễn Thúc Hải
Trần Quang Hiến Phan Đình Hoài Lê Trung Hoàng
Võ Quốc Khánh Trần Đăng Khoa Nguyễn Văn Lãm
Phan Hoàng Lân Nguyễn Đức Liêm Lê Thành Lợi
Phan Anh Minh Hồ Đức Minh Nguyễn Hoà Nam
Nguyễn Quang Ngọc Nguyễn Công Nguyên Huỳnh Hoài Nhật
Bùi Viết Nhựt Nguyễn Niệm Lê Phúc
Nguyễn Văn Phước Nguyễn Ngọc Quang Nguyễn Tấn Quí
Nguyễn Trí Quốc Nguyễn Thái Sơn Lê Minh Tâm
Nguyễn Nhật Tấn Trần Duy Tánh Phạm Đức Thảo
Bùi Đức Thiêm Phạm Văn Thiện Tô Trí Thức
Lê Quang Tiến Chu Văn Tình Võ Sĩ Trực
Nguyễn Đình Trúc
Chuyên viên phòng kỹ thuật
Công ty cổ phần Công ty Điện Lực Khánh Hòa
Lê Văn Trường Nguyễn Đức Tuấn
Cao Thành Tuấn Nguyễn Kim Tuyến Ngô Võ Bách Việt
Nguyễn Hùng Vượng