Danh sách lớp 19D1:

Phạm Ân Huỳnh Công Anh Nguyễn Đình Bách
Trần Quốc Bảo Nguyễn Thành Can Hồ Khả Chưởng
Hà Duy Đề Đoàn Xuân Định Trương Văn Đông
Ngô Văn Đực Nguyễn Hữu Hải Lê Hữu Hạnh
Lê Phước Hưng Trần Đình Hùng Lê Lạc
Nguyễn Thanh Lộc Nguyễn Hồng Lợi Thượng Tấn Lực
Nguyễn Văn Nam Huỳnh Tiến Nam Trần Văn Nam
KTV
Điện lực Quảng Trị
Lê Trung Nghĩa Trần Nhựt Võ Hoàng Đình Ngọc
Thái Hồng  Ngọc Dương Bá Niềm Trần Thanh Phú
Nguyễn Văn Phúc Trần Đình Phúc Nguyễn Hạnh Phúc
Nguyễn Văn Phước Trịnh Quốc Phương
Tổ trưởng
Chi nhánh Điện Duy Xuyên
Đặng Hồng Quân
Lê Văn Rê Lê Sáu Bùi Tiến Sỹ
Kỹ sư
Chi nhánh điện KV4-ĐLĐN
Nguyễn Văn Sỹ Nguyễn Như Tân
NV Văn Phòng
Tổng Công ty ĐL miền Trung
Nguyễn Minh Tân
Hoàng Văn Tâm Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Bá Thắng
Hoàng Mạnh  Thắng Hà Thúc  Thịnh Trần Huy Tiến
Kỹ thuật viên
Đội thí nghiêm-ĐLĐN
Nguyễn Thành Trí
Công nhân
Chi nhánh điện Núi Thành
Lê Minh Trung Vũ Xuân Tú
Trần Quốc Tuấn Phạm Phú Văn Tuấn Phan Minh Tuấn
Lê Ngọc Tuyến Võ Xuân Tưởng Nguyễn Thanh Vinh