Danh sách lớp 33DLD:

Trần Minh An

Điện lực Di Linh

Trần Đắc Bằng

CTy Rượu bia Đà Lạt

Nguyễn Hữu Thái Bảo

CTy Thủy điện Đại Ninh.

Nguyễn Huy Bách

Viện nghiên cứu hạt nhân

Nguyễn Công BÌnh

Trạm 110 kV Đức Trọng- Lâm Đồng

Lê Tất Các

Đài TT TH ĐạTẻh- Lâm Đồng

Nguyễn Đức Anh Dũng

CTy Thắng Lợi 5- Đà Lạt

Lê Phú Duẩn

Trạm 110kV Di Linh-Lâm Đồng

Hoàng Văn Hoa

Sở Công Thương- Lâm Đồng

Bùi Trung Kiên

CTy Điện lực Lâm Đồng

Trần Minh Ngọc

CTy Điện lực Lâm Đồng

Nguyễn Thị Oanh

Sở GTVT Lâm Đồng

Bùi Văn Phúc

 

Nguyễn Viết Quân

TTQL&KTCTCC Đạ Teh – Lâm Đồng

Trần Văn Thông

 

Trần Minh Thành

Thủy điện Bắc Bình

Nguyễn Quốc Thắng

Đội TTĐ Lâm Hà – Lâm Đồng

Mã Phước Thiện

Điện lực Lâm Hà – Lâm Đồng

Văn Đình Thiết

Điện lực Lâm Hà – Lâm Đồng

Hồ Văn Tiến

Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng

Đắc Văn Trưởng

Bến xe Đà Lạt

Phan Đình Trung Trực

Cty TTĐ 3

Đoàn văn Trung

Điện lực Lạc Dương

Cái Hữu Tuyến

CN Điện cao thế Lâm Đồng

Nguyễn Nhật Tín

Cty Điện lực Lâm Đồng