Danh sách lớp 18DDL:

Nguyễn Văn Biên Lê Quý Can
CV Điện lực Nam Buôn Ma Thuột
Công ty Điện lực Dăk Lăk
Phan Văn Châu
Phạm Hồng Chương Trương Công Định Phan Thanh Hải
Đặng Phi Hậu
Giám đốc Điện lực Ea H’Leo
Công ty Điện lực Dăk Lăk
Trần Đình Hương Ngũ Văn Khánh
Trần Quốc Khiêm Lê Khoá Nguyễn Trung Kiên
Trần Văn Lan Nguyễn Đức Lộc Mai Hiển Long
Trần Bá Long Võ Lương
Tổ trưởng Tổ Thí nghiệm
Công ty Điện lực Dăk Lăk
Nguyễn Văn Lý
Lê Văn Minh Nguyễn Thành Nhân Hà Văn Nhân
Trương Văn Nhương Nguyễn Trọng Nghĩa Thái Văn Phẩm
Ngô Thanh Quảng
Phó Trưởng phòng Quản lý Đầu tư
Công ty Điện lực Dăk Lăk
Đỗ Thanh Quỳnh Nguyễn Trọng Thắng

Công ty Điện lực Dăk Lăk

Phan Viết Thanh Phạm Văn Thìn Đoàn Xuân Thuỷ
Đặng Đình Tiến Trần Minh Trung Lê Trần Tự
Nguyễn Anh Tú Phạm Trần Anh Tuấn Tô Hùng Vân
Vũ Tá Vượng Trần Quốc Việt