Danh sách lớp 12DLT:

Phạm Ngọc Anh Võ Thế Anh Nguyễn Minh Dương
Lê Ngọc Hưng Đoàn Minh Nghĩa Nguyễn Như Nguyện
Nguyễn Quang Phụng Trần Minh Phước Võ Anh Quốc
Nguyễn Văn Quý Ngô Đình Thành Trần Viết Thành
Nguyễn Văn Thắng Lê Tuấn Nguyễn Hữu Tuấn
Văn Bá Việt Phạm Văn Vương Cao Văn Vũ
Nguyễn Đức Vũ Đinh Văn Pháp Trịnh Ngọc Nam
Nguyễn Văn Nam Nguyễn Như Hòa Trần Xuân Hoàng
Đặng Văn Hân Phạm Văn Cảnh Đặng Tấn Cường
Nguyễn Xuân Đông Đỗ Minh Đức Phan Tấn Hội
Nguyễn Văn Huy Nguyễn Thanh Lam Nguyễn Hữu Lộc
Nguyễn Phúc Mạnh Trịnh Ngọc Minh Ngô Cao Sinh
Nguyễn Tấn Vinh Hoàng Quốc Vũ Lê Văn Ca
Đỗ Hồng Chung Nguyễn Phú Lâm Đinh Văn Phát
Trần Văn Quốc Hoàng Lê Anh Toàn Lê Văn Trung
Nguyễn Thế Vũ Nguyễn Tuấn Vũ