Danh sách lớp 11ĐLT:

Lê Văn Bin Trần Hữu Duy Nguyễn Võ Mạnh Dũng
Ngô Tấn Đông Tán Độ Hồ Đức
Nguyễn Văn Hoàng Lưu Hồng Huân Nguyễn Tấn Linh
Thừa Văn Linh Phạm Văn Lợi Võ Văn Luân
Dương Văn Mạnh Lê Ngọc Nam Lê Văn Nghĩa
Lê Văn Thái Nguyễn Ngọc Thắng Hồ Duy Trình
Đỗ Thành Trung Đinh Quốc Việt Đặng Thế Vinh
Huỳnh Khôi Viễn Hoàng Xuân Tú Phạm Ngọc Vinh
Đặng Minh Tuyến Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Huy Trung
Phạm Văn Trường Tề Minh Tri Lưu Thanh Thủy
Phạm Văn Thương Nguyễn Xuân Thọ Phạm Đức Thịnh
Đặng Quốc Thịnh Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Mậu Thắng Lê Văn Thắng Nguyễn Văn Thành
Hồ Ngọc Thành Huỳnh Văn Tân Nguyễn Tám
Phạm Hồng Tài Nguyễn Thành Song Nguyễn Văn Rin
Đặng Văn Quân Lê Xuân Phú Cao Viết Nhân
Phan Văn Nguyên Hà Văn Nguyên Nguyễn Xuân Nam
Nguyễn Hữu Nam Hoàng Nam Đỗ Văn Mẫn
Bùi Tấn Lợi Nguyễn Lưu Liêm Đoàn Lâm
Lê Phú Kha Lê Mạnh Hùng Đặng Duy Hùng
Văn Công Huỳnh Lê Chỉ Huy Nguyễn Văn Huân
Nguyễn Xuân Hưng Dương Hồng Bảo Hưng Phạm Lê Hoàng
Trần Bá Hoàn Đỗ Phạm Thanh Hồng Trần Đình Hiệp
Võ Tấn Hậu Phạm Bá Hậu Võ Thanh Hải
Nguyễn Phương Hải Nguyễn Ngọc Hải Nguyễn Minh Hải
Nguyễn Văn Anh Lại Văn Bình Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Văn Chính Phan Minh Chính Chính Huỳnh Minh Công
Nguyễn Viết Cư Lê Hùng Dũng Mai Đăng Định
Nguyễn Văn Đông Mai Văn Độ Nguyễn Văn Được
Lê Giàu Lê Đình Hà Lê Thanh Hải

 

Danh sách lớp 11ĐLT.ĐN:

Nguyễn Văn Cảm Trần Mạnh Anh Lê Hồng Quốc Bảo
Nguyễn Đức Thanh Bình Trần Thành Công Dương Nguyễn Hữu Cường
Võ Nguyễn Minh Cường Võ Văn Duy Đặng Quang Dũng
Nguyễn Thành Đạt Nguyễn Mạnh Độ Hồ Thanh Hà
Lê Xuân Hải Nguyễn Xuân Hân Nguyễn Văn Hồng
Ngô Hòa Nguyễn Hữu Tăng Hưng Phạm Thanh Huy
Trần Viết Hùng Võ Văn Khôi Nguyễn Ngọc Khoa
Phan Hữu Khoa Lê Phú Khương Nguyễn Duy Lành
Lê Văn Lâm Nguyễn Văn Linh Nguyễn Việt Linh
Trần Phước Long Trương Phúc Lợi Lê Minh Sơn
Ngô Gia Sự Hồ Lâm Thạch

 

Danh sách lớp 11ĐLT.HA:

Bùi Vĩnh An Huỳnh Quang Chiến Lê Thanh Chín
Trần Công Chính Trịnh Văn Dư Lê Như Giang
Phạm Hồng Hòa Bùi Đức Huy Huỳnh Anh Huy
Nguyễn Lâm Vũ Huy Hứa Thanh Long Trần Hải Ninh
Nguyễn Văn Phú Ngô Công Quang Nguyễn Bảo Quốc
Trương Văn Sang Trần Phước Sinh Văn Kim Sơn
Lê Ngọc Sỹ Nguyễn Tấn Tài Lê Thiện Tâm
Nguyễn Nhất Tây Nguyễn Đăng Thăng Đoàn Minh Thanh
Hà Văn Thành Trần Công Thành Lê Quyết Thắng
Huỳnh Quang Thịnh Nguyễn Tri Thông Dương Đăng Thuần
Phan Văn Tin Phan Ngọc Toản Nguyễn Tấn Trung
Nguyễn Thành Trung Trần Văn Truyền Huỳnh Ngọc Tuấn
Trương Mạnh Tuấn Nguyễn Văn Tý Nguyễn Quốc Vịnh
Ngô Văn Viên Hồ Ngọc Vũ Nguyễn Tiến Vũ
Phạm Ngọc Vũ Lê Phước Vỹ