Danh sách lớp 11ĐLT:

Lê Văn Hảo Trịnh Minh Thự Vũ Duy Dũng
Đỗ Anh Hoán Văn Anh Toàn Ngô Ngọc Hoà
Nguyễn Hữu Thời Nguyễn Bình Ph.Đông Hà Công Hải
Nguyễn Đắc Anh Ngô Trọng Trương Quang Chính
Nguyễn Văn Bảo Lê Ngọc Trung Dương Thị Diệu
Lê Hải Châu Trần Văn Trung Trần Thanh Hải
Ngô Quang Chính Bùi Gia Văn Phạm Đình Huy
Lê Viết Cường Dương Quốc Việt Võ Quốc Huy
Phạm Thị Cúc Nguyễn Hà Việt Nguyễn Ngọc Khôi
Nguyễn Duy Dinh Huỳnh Ngọc Trọng Trương Văn Tiển
Lê Đình Dụng Phạm Hữu Cần Võ Văn Dần
Đặng Thị Thùy Dung Lương Công Cường Nguyền Văn Hải
Lê Văn Dũng Lê Nữ Nhật Linh Trương Văn Quý
Dương Thành Đợi Trần Viết Quý Phan Văn Việt
Trịnh Quang Hải Nguyễn Duy Lâm Nguyễn Oanh Viết
Đặng Phạm Anh Huy Huỳnh Tôn Tẩn Đặng Ngọc Vinh
Huỳnh Anh Hùng Nguyễn Tấn Thạch Lê Anh Hùng
Võ Thanh Khiêm Bùi Văn Trung Nguyễn Danh Lộc
Nguyễn Phan Thanh Lâm Trịnh Minh Hiếu Nguyễn Văn Nhâm
Nguyễn Văn Nam Thân Phận Nguyễn Đạt Thành
Đặng Văn Ngà Lê Công Thương Nguyễn Văn Trọng
Võ Văn Sang Hồ Công Thành Hồ Phú Miên Trọng
Nguyễn Tiến Sĩ Nguyền Văn Trung Mai Nguyên Triều
Lê Đình Thanh Thân Bảo Trung Trần Viết Trị
Nguyễn Đình Thiên Trần Phước Dũng Nguyễn  Như Ý
Phạm Thiện Phạm Công Tân Nguyễn Xuân Thái
Đỗ Ngọc Thơ Nguyễn Hữu Minh Vỹ Nguyễn Văn Quý
Nguyễn Tiến Thương Lê Đình Dương Phan Hồng Quân
Trần Văn Dũng Vũ Hữu Bông