Danh sách lớp 09Đ1LT:

Nguyễn Quang Huy Nguyễn Văn Quang Nguyễn Hồng Thông
Phạm Văn Hoàn Hồ Ngọc Anh Nguyễn Hoàng Anh
Trần Ngọc Anh Võ Tấn Anh Anh Phạm Ngọc Bảo
Nguyễn Huy Cương Ngô Thanh Cường Trần Thái Dương
Nguyễn Xuân Dũng Phạm Văn Dũng Bùi Văn Điểm
Trần Thanh Đông Nguyễn Văn Giang Phạm Đức Hoàn
Hà Như Hoàng Trương Đức Hoàng Nguyễn Đắc Phục Hưng
Nguyễn Hữu Hùng Trần Lê Hùng Trần Cao Hữu
Huỳnh Đức Minh Phạm Thanh Minh Phan Gia Mừng
Trần Văn Nguyên Phạm Văn Pháp Nguyễn Văn Phong
Ngô Văn Phương Phan Tấn Quang Lê Trọng Quảng
Nguyễn Văn Quốc Tô Tiến Sửu Nguyễn Duy Tân
Lê Tiến Thanh Đặng Phạm Hồng Thái Phạm Quang Thắng
Nguyễn Hữu Thịnh Nguyễn Quang Thiện Lương Đình Thuận
Nguyễn Thanh Tiến Trần Ngọc Trình Huỳnh Văn Trưởng
Trịnh Quang Trung Từ Hiến Trung Nguyễn Anh Tuấn
Trần Anh Tuấn Trần Ngọc Tuấn Phạm Anh Tú
Thái Ngọc Tú Nguyễn Ngọc Tý Võ Minh Vàng
Phạm Văn Việt Châu Quang Vinh Nguyễn Hồng Vinh
Nguyễn Hoàng Vinh Nguyễn Văn Vinh Đặng Duy Ý
Nguyễn Mạnh Dũng Trần Minh Vỹ Lê Trần Ngọc Mẫn
Đinh Bảo Quốc

Danh sách lớp 09Đ2LT:

Hồ Nhơn Trần Văn Đồng
Nguyễn Đình Hùng Trần Văn Trọng