Danh sách lớp 08ĐLT:

Trần Văn Ơn

Công ty kỹ thuật nhà hiện đại

Phó phòng kỹ thuật

Lương Văn Đông Đặng Văn Đào
Hồ Đăng Đồng Nguyễn Đình Đồng Phan Thành Được
Trần Văn A Lê Tuấn Anh Võ Quốc Cường
Lê Hoàng Chương Nguyễn Chung Lương Văn Dũng
Nguyễn Thái Dũng Lê Công Duẫn Nguyễn Thị Dung
Phạm Trường Giang Vũ Thị Hằng Trần Nguyễn Mạnh Hào
Trần Quốc Hảo Trần Kim Hội Từ Phúc Hậu
Lê Minh Hùng Nguyễn Hữu Hùng Nguyễn Kim Hùng
Trương Công Hiển Phạm Thanh Hiệp Nguyễn Dương Hiếu
Phan Thanh Hưng Nguyễn Ngọc Hoàng Trần Cẩm Huân
Nguyễn Đức Huỳnh Trần Quang Khái Nguyễn Văn Khương
Phạm Ngọc Lâm Lê Văn Lang Nguyễn Tuấn Lộc
Lê Đình Lợi Nguyễn Hữu Linh Cao Thị Mỹ Lệ
Nguyễn Thanh Long Nguyễn Phúc Lực Châu Văn Lĩnh
Lê Tự Mai Nguyễn Thanh Minh Nguyễn Thị Phương Ngọc
Huỳnh Thương Nghiệp Phạm Thanh Nghĩa Nguyễn Đức Hoàng Nguyên
Đặng Tấn Nhựt Phạm Hưng Pháp

Công ty AFC

Kỹ thuật điện

Trần Duy Phương
Trần Việt Phương Nguyễn Công Phước

Công ty Cấp nước Đà Nẵng

Kỹ sư

Võ Duy Phước
Nguyễn Trường Phú Hồ Tăng Quốc Nguyễn Lương Quý
Phạm Hữu Quý Hoàng Đức Quang Sáng Nguyễn Sáu
Lê Minh Sơn Nguyễn Duy Sơn Đỗ Phú Sinh
Mai Trường Sinh Hồ Thanh Tâm Trần Anh Tấn
Huỳnh Văn Tường Nguyễn Ngọc Thăng Phạm Hồng Thái
Phạm Phú Thông Trần Quốc Thông Nguyễn Thâm
Nguyễn Hữu Thành Hồ Mạnh Thắng Võ Quang Thiện
Hoàng Thị Thu Lê Minh Thuyên Phạm Ngọc Tùng
Phạm Việt Tiến Nguyễn Hữu Tú Nguyễn Văn Trình
Nguyễn Đăng Tuấn Đinh Đoàn Mạnh Tuấn Hoàng Minh Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Đình Tuất Lê Thị Bích Vân
Dương Phan Quốc Vương Phan Thanh Vinh Nguyễn Thái Viễn

TNHH TVXD Gia Viên

Kỹ sư

Nguyễn Ngọc Việt Trần Tuấn Việt Lê Kim Vũ
Ngô Vũ Trần Anh Vũ Dương Ngọc Ý
Nguyễn Văn Huân Võ Việt Hưng