Danh sách lớp 07DLT:

Phan Công Ân Phùng Văn Đại Phan Quốc Đạt
Nguyễn Đình Chiến Nguyễn Như Chính Phạm Thế Dương
Lê Minh Dưỡng Võ Thị Dục Lê Phan Dũng
Trần Văn Duy Nguyễn Viết Hùng Phạm Thị Diệu Hiền
Trần Phước Hiệp Huỳnh Khải Hưng Nguyễn Khắc Hưng
Trương Văn Hưng Nguyễn Phạm Minh Huy Lê Tấn Khánh
Lê Lai Nguyễn Đình Lợi Phạm Thế Luận
Lê Hữu Mạnh Nguyễn Hồng Mạnh Trình Thi Mẫn
Nguyễn Giang Nam Phạm Lê Nam Nguyễn An Nhân
Nguyễn Ngọc Nhân Lê Anh Nhật Trần Đình Nhứt
Lê Quang So Ni Nguyễn Văn Ninh Nguyễn Tiến Phát
Đinh Vĩnh Phúc Nguyễn Hồng Phúc Trần Vạn Quang
Trương Đình Quý Lê Văn Rô Dương Văn Sơn
Vũ Thị Tâm Lê Thị Châu Thảo Nguyễn Phước Thiện
Trần Viết Thứ Trần Văn Thích Nguyễn Đình Tiến
Trương Thành Trung Võ Văn Trung Hồ Tuân
Trần Văn Tuân Đào Văn Tuấn Lê Anh Tuấn
Ngô Văn Tuyên Dương Quốc Việt Lê Quốc Việt
Bùi Đức Vũ Lê Quang Vĩnh Lê Anh Kiệt
Nguyễn Anh Đặng Việt Bằng Phan Thanh Bình
Nguyễn Đức Quốc Bảo Hoàng Lê Quốc Cường Trương Văn Cường
Nguyễn Minh Châu